Biofilisk design

Biofilisk design är en trend som växer i snabb takt! Biophilia (betyder kärlek till naturen) fokuserar på människans medfödda attraktion mot naturen och naturliga processer. Vi har en genetisk koppling till naturen, genom att ha levt i och i samklang med den i hundratusentals år.

Varför är biofilisk design relevant idag?

Med en minskad koppling till naturen, det ökande trycket på städerna och den ökade tekniska närvaron har vi mindre möjlighet att återhämta vår mentala och fysiska energi.

Världshälsoorganisationen förväntar sig att stressrelaterad sjukdom, exempelvis psykiska hälsoproblem och hjärt-kärlsjukdom, kommer att vara de två största folksjukdomarna år 2020.

Närvaron av direkta eller indirekta naturelement i vår inomhusmiljö har visats genom forskning minska stress, blodtrycksnivåer och hjärtfrekvenser, samtidigt som produktivitet, kreativitet och upplevd välbefinnande ökar.

Företag i spetsen för design av arbetsplatser som Apple, Google och Amazon investerar kraftigt i Biophilic Design. Dessa principer visas för att förbättra arbetskoncentration, engagemang och kognitiv förmåga men också för att locka och behålla personal i ”kriget om talang”.

Växtinredning för arkitekter & inredare som hjälper dem att skapa vackra offentliga miljöer
Bild från naturalgreenwalls.com

Låt oss skapa grön magi tillsammans!

Du är alltid välkommen att ringa eller maila oss! Du kan även fylla i formuläret bredvid så hör vi av oss så fort vi kan.

Vad är fördelarna Biofilisk design?

Under de senaste 35 åren har det gjorts många studier om fördelarna med att skapa naturliga miljöer inomhus.

Skolor

Biofili ökade utbildningsnivåer 20-25%, förbättrade testresultat, högre koncentrationsnivåer och närvaro, samt minskade effekter av ADHD.

Hotell

Gäster är villiga att betala 23% mer för rum med utsikt över naturliga element.

Hälsoområden

Biofilisk design kan ge fortare återhämtningstider efter operation med 8,5% och behovet av smärtmedicinering reduceras med 22%.

Detaljhandel & Fastigheter

Närvaron av växtlighet och landskapsarkitektur har visat sig öka de genomsnittliga hyrespriserna på detaljhandelsutrymmen med kunder som indikerar att de var villiga att betala 8-12% mer för varor och tjänster.

Kontor

Med Biofilisk design kan produktiviteten ökas med 8% och trivseln med 13%. Utöver det ökar kreativiteten, frånvaro minskar och det är lättare att rekrytera nyckelpersoner.

Natural Greenwalls växtväggssystem - Biofilisk Design hos företag
Bild från naturalgreenwalls.com

Läs mer om biofili