Varför välja en Växtvägg från Natural Greenwalls?

Våra gröna växtväggar är hållbara, 100% vattentäta, lätta att serva/serva underhålla utan problem för resten av konstruktionen. Vi kan göra väggar upp till 30m2 utan vatten, ström och avlopp.

Hållbart

Det har varit väldigt viktigt för oss att vårt system är hållbart. Därför har vårt huvudfokus legat på att uppnå lägsta möjliga vatten- och energiförbrukning samt att använda återvinningsbara material. Mycket av vår Växtvägg är gjord med vagga till vagga i åtanke Det betyder dock inte att vi har gjort några
kompromisser – tvärtom. Vår kvalitet är på högsta nivå och livslängden är hög.

Vattenanvändning

En av våra Danska återförsäljare gjorde beräkningen: De sparar 598 liter vatten per år per kvadratmeter, när du använder våra Växtväggs system. Vår vattenförbrukning per kvadratmeter är 1,5 – 2,5 liter per vecka. De konkurrerande systemen i Danmark använder 2-3 liter vatten – per dag. Det är mer
än 7 gånger mer än vårt system.

För en bättre & inspirerande kontorsmiljö

Vattentät

100% vattentätt system. Vårt system är utvecklat tillsammans med Teknologisk Institutet i Köpenhamn. Våra spår är gjorda så att de samlas in underifrån, inkluderar grepp för droppslangarna, fri luft bakom krukorna, krukorna har spillrör och det ger oss full kontroll över vattnet. Längst ner använder vi också ett ränna som är anslutet till avloppet. Vi har bara vatten där det ska vara – i krukorna!

Lätt att serva

Våra gröna väggar består av enskilda växtkassetter. Detta gör växterna lätta att byta om det behövs. Vi använder ett droppbevattningssystem som ger dig 100% kontroll över vattningen. Därmed är det möjligt att undvika att övervattna växterna i botten och torka ut de på toppen. Våra gröna väggar använder också en vattenreservoar, där överskottsvatten leds om genom spillrör. På så sätt kommer allt överskottsvatten att flöda från en anläggning till en annan, och därmed förhindrar vi övervattning och spridning av sjukdomar.

Utan problem för resten av konstruktionen:

Ett av de viktigaste målen när vi utvecklade Natural Greenwalls-systemet var att våra gröna väggar inte skadar byggnadens underliggande struktur. Vi har väggar över hela Europa, vår äldsta mur är 6 år och installerad i Århus. Den mest installationen idag görs på träskiva,för att säkra rak och stark vägg..
Enorm påverkan på inomhusklimatet, med ljudreducering, högre luftfuktighet och den stora ytan som rengör luften.

I Sverige har Växtvård AB byggt mer än 200 kvm Natural greenwall sedan 2015.

Läs mer om våra andra tjänster

Växtskärmar

Växter som avskärmning eller avdelare fungerar utmärkt i öppna miljöer. De skapar arbetsro och ljuddämpning samtidigt som det är vackert.

Vi har några återkommande format, men önskar ni något unikt kan vi skräddarsy en lösning för er.

Krukorna finns i alla olika färger.

Växttavlor

En växttavla är en växtvägg i mindre format.

En växttavla är ett smakfullt inslag på det mindre kontoret eller i ett speciellt viktigt mötesrum där kreativiteten behöver flöda.

I vilket fall skapar vi underbara växttavlor till ert kontor.

Luftrenare

I vissa fall räcker inte växter till för att rena den torra och dåliga inomhusluften.

Då erbjuder vi luftrenare från Blue Air och Stadler Form, inklusive serviceavtal.

Ni får alltid ren luft på kontoret – vi sköter service, så ni kan fokusera på det ni är bra på.