Varför växter?

Vi behöver växter. Det är växterna som ger balans i naturen – samma balans som vi själva upplever i växternas närhet. Växter är liv, kort och gott.

För oss människor i vardagen är det vetenskapligt bevisat att gröna växter:

  • ger en behaglig och hälsosam innemiljö
  • sänker sjukfrånvaron
  • stimulerar kreativiteten
  • fungerar avstressande
  • renar och förbättrar luften
  • dämpar störande ljud
  • förbättrar luftfuktigheten

Växter är dessutom perfekta för att skapa synintryck, stimulera fantasi och sinnen, använda som rumsindelare och höja attraktiviteten i våra vardagliga miljöer. Växterna är våra kanske bästa livskamrater. Vi på Växtvård hjälper dig att skapa vänskaper för livet.

Växter som renar luften

Att inomhusluften påverkar vår hälsa kommer knappast som en överraskning för någon. Som tur är finns en enkel metod som kan åtgärda åtminstone en del av problemet, och det är att se till att ha luftrenande växter inomhus.

De allra flesta växter har positiv inverkan på inomhusklimatet, inte bara genom att rena luften utan också genom att tillföra syre och fukt, men det finns vissa växter som är alldeles speciellt bra. Vilka då? undrar man då ivrigt.

Fråga NASA. Just det, den amerikanska rymdorganisationen ansåg frågan vara så viktigt att de gjorde en omfattande studie om saken. Studien gjordes 1990 men det finns ingen orsak att tro att resultatet har förändrats sedan dess. Här är några av de viktigaste insikterna från studien.

Vanliga kemikalier

Det finns fem kemikalier som är speciellt problematiska för inomhusluften, och dessa är bensen, formaldehyd, trikloretylen, xylen och ammoniak. De kan alla ge lite olika effekter på människor, men de vanligaste symptomen är i två huvudsakliga grupper: yrsel, huvudvärk och uppkastningar å ena sidan och irritationer i slemhinnorna å andra sidan. Det är förstås sällan man får i sig tillräckliga mängder av dessa vardagliga kemikalier för att de ska ge så drastiska symptom, men speciellt i kontor och i vissa allmänna utrymmen är det helt möjligt.

Tidningar, möbler, rengöringsmedel

De kemikalier som redan nämndes finns i vardagliga föremål. Tidningar kan exempelvis avge både Trikloretylen och xylen, medan rengöringsmedel av olika slag kan innehålla både formaldehyd och ammoniak. I möbler kan man hitta bensen och formaldehyd. Och så vidare. Än en gång, enstaka exponering till dessa ämnen är inget problem om man inte är speciellt känslig, men vissa menar att den samlade effekten över tid kan vara problematisk.

Luftrenande växter

Så vad kan man då göra åt alla dessa kemikalier i vardagen? Som sagt kan luftrenande växter vara en del av lösningen, och det är förstås något vi gärna förespråkar. Vi kan erbjuda växter till era kontor som gör sitt för att hålla hög kvalitet på inomhusluften, och tack vare det kan era anställda hållas så friska som möjligt.

Har ni djur?

Vissa växter kan vara giftiga för djur. Därför behöver vi veta om husdjur brukar besöka ert kontor innan vi börjar planera vilka luftrenande, eller andra, växter som ska användas på er arbetsplats.