Vi håller på hållbarhet.

Stimulerar kreativiteten

Renar och förbättrar luften
Fungerar avstressande

Ett viktigt ämne.

Hållbarhet är en central del i vår verksamhet. Ett viktigt ämne både för oss och för våra kunder. Sedan starten använder vi miljövänliga alternativ vid bekämpning av ohyra och skötseln av våra växter. Genom åren har vi successivt utvecklat hållbarhetsarbetet och idag har vi tre prioriterade områden som vi kontinuerligt förbättrar.
Våra tjänster och produkter
Vi använder naturliga predatorer som nyckelpigor, spindeldjur och nematoder i stället för kemiska bekämpningsmedel för att hantera skadedjur. Dessutom använder vi miljömärkt och nedbrytbart såppreparat när vi tvättar växterna och använder aldrig flaskor med drivgas. Vi erbjuder även återvunna krukor och ordnar utförsäljningar av växter och krukor i stället för att slänga dem samt prioriterar lokala inköp genom kontinuerlig dialog med våra leverantörer.
Vårt interna miljöarbete
Vi sortera och återvinner stor del av avfallet, återanvänder i den mån det går plast, frigolit och kartong. Vår lastbil uppfyller kraven för miljöklassificering Euro 5 samt tankas med miljömärkt diesel. Vi optimerar våra körrutter och beställningar för att minska transporter. Vi köper även miljömärkt el.
Vårt samhällsansvar
Vi tar vårt samhällsansvar på stort allvar genom att följa skatte- och avgiftslagstiftningen och aktivt motverka korruption. Vi ger inte rabatter till enskilda medarbetare hos våra kunder eller prospects, undviker att både ge och ta emot stora gåvor som kan skapa skuldrelationer, och tar inte uppdrag från kunders medarbetare eller prospects. Dessutom har vi en uppförandekod som vägleder våra anställda i deras beteende. Alla Växtvårds medarbetare är väl förtrogna med dessa riktlinjer, och våra nyanställda får en introduktion och bekantar sig med våra policyer. Vår hållbarhetsplan skickas även som bilaga till alla offerter.

Vill du veta mer om oss?

Har du frågor eller undrar hur Växtvård skulle kunna hjälpa just ditt företag? Tveka inte att kontakta oss så skräddarsyr vi en lösning som passar som handen i handsken.
Växtvård i Sverige AB

Sandkilsvägen 7b
184 42 Åkersberga

Följ oss

© 2023 Växtvård i Sverige AB. Webbplats från cloudmarketing.se